Siirry suoraan sisältöön

Malli-ilta (1 op)

Toteutuksen tunnus: KVV0390-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

10.01.2023 - 17.04.2023

Ajoitus

18.01.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

  • Avoin AMK, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä

Opettaja

  • Jussi Juurinen

Opetusryhmät

  • Harjoitukset (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • MLABAVO23K
    Avoin AMK, muotoilu, taide ja visuaalinen viestintä, kevät 2023

Pienryhmät

  • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa piirtää elävää mallia erilaisissa asennoissa ja liikkeessä
- ymmärtää elävän mallin rakennetta
- osaa piirustukselliset keinot oman ilmaisun kehittämiseen
- osaa oman tavoitteensa mukaan käyttää muita välineitä mallin kuvaamiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetusta.

Ajoitus ja läsnäolo

Koko lukauden ajan keskiviikkoisin 16.30-19.30.

Oppimisympäristö

Kuvanveiston tilat.

Sisältö

Piirretään pitkäkestoista asentoa ja eri pituisia croqeja rinnakkain. Voidaan työskennellä useampien mallien kanssa. Käytetään erilaisia piirustusmateriaaleja monipuolisesti ja piirustusten kokoa vaihdellen. Tutkitaan ihmisen mittasuhteita, valoa ja varjoa. Pyritään kehittämään omaa ilmaisua henkilökohtaisten taiteellisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Opiskelijat voivat työskennellä piirtämällä, maalaamalla, valokuvaamalla ja muovailemalla tai muulla valikoimallaan keinolla. Malli on apuväline teoksen toteuttamisessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty