Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutuksen kehittäminen ja johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: KTS1244-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

8 - 30

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Suvi Ollikainen

Ryhmät

  • FYK20
    Fysioterapeuttikoulutus 20K, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella kuntoutusta asiantuntijana ja arvioida kuntoutuksen vaikuttavuutta yksilö- ja yhteiskuntatasolla.Opiskelija osaa kuvata erilaisia näkökulmia johtamiseen sen eri osa-alueilla ja tuntee sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavan toiminnan kansallisella tasolla.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opetus: itseopiskelu verkossa (itsenäisesti + pienryhmissä).

Pienryhmätehtävät, verkkokeskustelu, kirjallisuuspiiri.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson suorittaminen aikavälillä 9.1.-31.3.2023.

Oppimistehtävien palautusajankohdat näkyvissä opintojakson Moodle- pohjalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

https://stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus

https://kuntoutusportti.fi/

http://www.kuntoutussaatio.fi/

http://www.kuntoutussaatio.fi/viestinta_ja_tiedolla_vaikuttaminen/kuntoutus-lehti/arkisto

www.kela.fi

https://www.kela.fi/gas-menetelma

www.innokyla.fi

https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky

Moodlessa oleva materiaali

Oppimisympäristö

Moodle- oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina 9.1.-31.3. välisenä aikana.
Opintojakso sisältää 5 op = 135 h opiskelijan työskentelyä itsenäisesti sekä ryhmässä.

Opettaja lähettää opintojakson infokirjeen Pepissä ilmoittautuneille opiskelijoille ennen opintojakson alkua.

Sisältö

1. Kuntoutuksen kehittäminen

Tehtävä A: Kuntoutuksen kehittämisen mahdollisuudet resurssien (vaikuttavuus, kustannusvaikuttavuus), sekä yhden alla olevan tulevaisuudessa vaikuttavan ilmiön / trendin näkökulmasta.

- Väestössä ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset
- Työhyvinvointi
- Teknologia
- Terveyden edistäminen


Tehtävä B: Kuntoutusorganisaation / -järjestelmän rakenne ja sen kehittämisen mahdollisuudet tehtävän A näkökulman pohjalta.


2. Johtamisen tavan analysointi kuntoutusorganisaatiossa

Tehtävä A: Verkkotehtävät työyhteisössä ja organisaatiossa esiintyvistä ilmiöistä

Tehtävä B: Johtamisen kirjan esittely

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa nimetä suomalaisen kuntoutuksen palvelujärjestelmän tekijät ja rakenteen.

Opiskelija osaa nimetä yksittäisiä näkökulmia johtamiseen sen eri osa-alueilla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää suomalaisen kuntoutuksen palvelujärjestelmän tekijät ja rakenteen kuntoutujan, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta tarkasteltuna.

Opiskelija osaa nimetä erilaisia näkökulmia johtamiseen sen eri osa-alueilla ja tunnistaa niiden yhteyden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamiseen paikallisessa toimintaympäristössä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija innovoi ja kehittää suomalaisen kuntoutuksen palvelujärjestelmän tekijöitä ja rakennetta huomioiden kuntoutujan, organisaation ja yhteiskunnan tasolla vallitsevia ilmiöitä.

Opiskelija osaa vertailla erilaisia näkökulmia johtamiseen sen eri osa-alueilla ja ymmärtää niiden yhteyden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamiseen ja toimintaan kansallisessa toimintaympäristössä.