Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointineuvonta ja valmennus (5 op)

Toteutuksen tunnus: KTS1243-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 21.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 25

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Sari Soutukorva

Opetusryhmät

 • Verkkoinfo (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimitunti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • FY19
  Fysioterapeuttikoulutus 19S, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoinfo
 • Tiimitunti
 • Seminaari
 • Itsenäinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa kuormitusfysiologiaa ja terveysliikunnan perusteita yksilöllisessä hyvinvointivalmennuksessa.Opiskelija osaa soveltaa urheiluvalmennuksen periaatteita yksilön suorituskyvyn parantamisessa ja terveyden edistämisessä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan
- verkko-opetuksena (aloitusinfo, tiimitapaamiset, seminaari)
- asiakastapaamisina kasvotusten tai verkkovälitteisesti ja
- itsenäisenä opiskeluna.

Opetusmenetelminä käytetään
- tiimityöskentelyä (oman tiimin jäsenten valmennusten vertaisarviointi ja -tuki) ja
- itsenäistä opiskelua (valmennuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi).

Ajoitus ja läsnäolo

Ohjeet asiakkaan hankkimiseksi annetaan opintojaksoa edeltävän lukukauden aikana (9.3.2022 työfysioterapian seminaarin lopuksi).

Opintojakso alkaa lukukauden alussa (vk 33) ja päättyy viikolla 42.

Aloitusinfo, tiimitapaamiset ja seminaari ovat lukujärjestyksen mukaisesti.
Muutoin oman opiskelun voi aikatauluttaa itsenäisesti valmennettavan toiveiden sekä valmennussuunnitelmien ja raportin palautuspäivämäärien puitteissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaalit valitaan valmennuksen tavoitteiden ja valmennettavan tarpeiden mukaan.

Opintojakson materiaaleja ovat:
- edeltävien opintojaksojen materiaali
- Moodlessa vapaasti valittavana oleva materiaali
- opiskelijan itse hakema tutkimustieto ja kirjallisuus.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson työelämäyhteistyö perustuu jokaisen opiskelijan itse hankkiman asiakkaan kautta tapahtuvaan yhteistyöhön.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan verkossa sekä asiakkaalle ja valmentajalle luontevissa toimintaympäristöissä (asiakkaan koti, kuntosali, ulkoliikuntapaikka, ruokakauppa, verkko, jne.). Oppimisympäristö voi vaihdella opiskelija/asiakaskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5op laajuinen, mikä tarkoittaa 135h opiskelijan työtä.
Tästä noin 54h on varattu asiakastyöskentelyyn sekä lähitunteihin.
81h on varattu suunnitteluun ja kirjalliseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakso rakentuu oman asiakastapauksen ympärille: opiskelija haastattelee asiakkaan ja selvittää valmennuksen tarpeet. Opiskelija laatii asiakkaan kanssa valmennukselle tavoitteet.
Opiskelija etsii itse tiedon ja rakentaa asiakaslähtöisen valmennussuunnitelman, jota opiskelija toteuttaa ja arvioi. Opiskelija raportoi valmennusprosessinsa. Lisäksi opiskelija osallistuu tiimitapaamisiin, joissa hän saa muilta tukea ja arviointia sekä antaa muille tukea ja arviointeja valmennusten osalta. Seminaarissa opiskelija jakaa valmennuksensa onnistumisia, haasteita ja hyviä vinkkejä tulevaisuuteen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Hyvinvointineuvonnan ja valmennuksen opintojaksolla osaamisen kehittymistä tukee lukukausien 1.-5. opinnot, sillä kyseisellä opintojaksolla kerrataan, syvennetään ja sovelletaan aiemmin opittua.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu valmennusraporttiin (K5 - hylätty). Jokainen opiskelija tekee raporttinsa loppuun lyhyen itsearvioinnin. Lisäksi opiskelija saa vertaisarvioinnin toiselta opiskelijalta. Opintojakson arvosanassa huomioidaan itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan arviointi valmennusraportista.

Arviointisisällöt ja -tasot on kuvattu tarkasti Moodlesta löytyvästä arviointitaulukosta, jota hyödynnetään vertaisarvioinnissa ja opettajan arvioinnissa.

Arviointiasteikko

1-5