Siirry suoraan sisältöön

Terapiataitojen syventäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: KTS1242-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 26.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

6 - 15

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Suvi Ollikainen

Opetusryhmät

 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • FYK20
  Fysioterapeuttikoulutus 20K, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Info 1
 • Harjoitukset 1
 • Verkkoluento 1
 • Seminaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa terapia- ja ohjaustaitojaan asiakkaan toimintakyvyn ja itsehoidon tukemisessa.Opiskelija hyödyntää tutkimisutietoa terapian sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija syventää osaamistaan terapiataidoissa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus, etäopetus, asiakaskäynnit

Harjoitustunnit, seminaarit, oppimistehtävät

Neurologisen asiakkaan toimintakyvyn arviointi ja tutkiminen, fysioterapiasuunnitelman ja -selosteen laatiminen, terapian toteutus, tutkimisen ja terapian yhteenvetotilanteet

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus: viikot 2-12.

Info-tunti, tutkimisen ja terapian yhteenvetotilanteet, asiakaskäynnit: läsnäolo 100%
Asiakaskäyntien ajoitus itse valitsemina ajankohtina annettujen viikkojen sisällä
Konsultaatioihin osallistuminen: vapaaehtoinen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle-alustan materiaali

Omaan asiakastapaukseen liittyvät tutkimusartikkelit

Oppimisympäristö

Lab- Lappeenrannan kampus
Verkkoympäristö
Asiakkaan tarpeista lähtevä harjoitusympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 5 op: 5x27h --> 135h
Lähiopetus kampus tai Zoom: 20h
Asiakastapaamiset: 20h
Itsenäinen työskentely: 95 h (sis. toimintakyvyn arvioinnin orientoiva suunnitelma, fysioterapiasuunnitelma ja -seloste, käynteihin valmistautuminen, seminaariin valmistautuminen, vertaisarviointi)

Sisältö

Harjoitustunnit, oppimistehtävät

Terapiasuunnitelma toimintakyvyn arvioinnin ja tutkimisen pohjalta, oman asiakkaan terapian suunnittelu ja toteutus pareittain, fysioterapiaselosteen laatiminen, tutkimisen ja terapian yhteenvetotilanteet, artikkelien etsiminen, vertaisarviointi

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Neurologisen fysioterapian osuus

Neurologinen fysioterapia- opintojakso hyväksytysti suoritettu

Arviointimenetelmät

Arviointi hyväksytty-hylätty

Fysioterapiaselosteen laatiminen
Tutkimusartikkelit x 2
Asiakkaan tutkiminen ja terapian toteuttaminen
Asiakkaan tutkimisen ja arvioinnin yhteenvetotilanteen suunnittelu ja toteutus
Vertaisarviointi
Oman oppimisen kuvaaminen ja arviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa valita tutkimusmenetelmän tutkiakseen tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa sekä normaalia ja poikkeavaa asentoa. Johtopäätösten teko ja fysioterapiamenetelmän valinta vaativat ohjausta. Opiskelija tunnistaa terapeuttisia harjoitteita ja manuaalisia menetelmiä asiakkaan tilan edistämiseksi. Opiskelija kykenee suunnittelemaan asiakkaan fysioterapiaa. Opiskelija tiedostaa yhteistyön merkityksen asiakkaan, hänen omaistensa sekä terveydenhuollon muiden ammattilaisten välillä asiakkaan tilan hoitamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tutkia ja analysoida tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa sekä normaalia ja poikkeavaa asentoa käyttäen oikein valittuja opetettuja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa tehdä oikean suuntaisia johtopäätöksiä havaintojensa pohjalta sekä valita ja toteuttaa niihin tukeutuen erilaisia fysioterapiamenetelmiä asiakkaan tilan huomioiden. Opiskelija osaa valita ja käyttää terapeuttisia harjoitteita ja manuaalisia menetelmiä asiakkaan tilan edistämiseksi. Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaan kokonaisvaltaisen fysioterapian. Opiskelija osaa kertoa yhteistyön merkityksen asiakkaan, hänen omaistensa sekä terveydenhuollon muiden ammattilaisten välillä asiakkaan tilan hoitamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa yhdistää tietoa tavallisimpien tuki- ja liikuntaelimistön asento-, toiminta- ja kulumaperäisten sekä tulehduksellisten sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksestä ja mekanismista tuki- ja liikuntaelimistön oireiden ja sairauksien synnyssä. Opiskelija osaa selittää tavallisimpien tuki- ja liikuntaelimistön kirurgisten, traumatologisten sekä ortopedisten toimenpiteiden vaikutuksen asiakkaan yksilölliseen toimintakykyyn. Opiskelija osaa tutkia ja analysoida tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa sekä normaalia ja poikkeavaa asentoa käyttäen opetettuja spesifejä tutkimusmenetelmiä kliinisen päättelyn avulla. Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä havaintojensa pohjalta sekä valita ja toteuttaa niihin tukeutuen tutkittuun tietoon perustuvia erilaisia fysioterapiamenetelmiä asiakkaan tilan huomioiden. Opiskelija hallitsee spesifejä terapeuttisia harjoitteita ja manuaalisia menetelmiä asiakkaan tilan edistämiseksi. Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaan kokonaisvaltaisen ja vaikuttavan fysioterapian. Opiskelija osaa kertoa monitahoisesti yhteistyön merkityksen asiakkaan, hänen omaistensa sekä terveydenhuollon muiden ammattilaisten välillä asiakkaan tilan hoitamiseksi.