Siirry suoraan sisältöön

Terapiataitojen syventäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: KTS1242-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Marko Franicevic
 • Suvi Ollikainen
 • Anu Kaksonen

Opetusryhmät

 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • FYK20
  Fysioterapeuttikoulutus 20K, Lappeenranta
 • HLPRFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lappeenranta
 • HLTIFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lahti
 • 08FYS19S
  Fysioterapeuttikoulutus 19S, Lahti
 • FY19
  Fysioterapeuttikoulutus 19S, Lappeenranta
 • 08FYS20KM
  Fysioterapeuttikoulutus 20K, monimuotototeutus, Lahti

Pienryhmät

 • Info 1
 • Harjoitukset 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa terapia- ja ohjaustaitojaan asiakkaan toimintakyvyn ja itsehoidon tukemisessa.Opiskelija hyödyntää tutkimisutietoa terapian sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija syventää osaamistaan terapiataidoissa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan erillisille ryhmille Lappeenrannan ja Lahden kampuksilla painottuen TULE-fysioterapian syventämiseen. Opiskelijat laativat ensimmäisellä kerralla kurssin syventävän sisällön. Tarkemmat aikataulut ja aiheet Moodlessa kampuskohtaisesti.
Kurssilla syvennetään kliinistä päättelyä ja pohditaan perusteita fysioterapialle. Preventiivinen näkökulma TULE-oireiden ennaltaehkäisyyn. Lähipäivinä harjoitellaan pareittain tutkimista ja terapiaa käytännössä.

Verkkotyöskentely:
1. Tutkimusartikkelin analysointi.
2. Kirjallisuuteen / verkkomateriaaliin tutustuminen, joista visat.
3. TULE-tutkimisrunkojen laatiminen.
4. Kirjareferaatti

Ajoitus ja läsnäolo

LAHDEN KAMPUKSEN TOTEUTUS
ALOITUS: Helmikuun alku Zoom 16.30-18.00 Kurssin syventävät sisällöt – opiskelijat muotoilevat

LÄHI-ILLAT
ti 14.3 klo 16.00-20.00 Aihe 1
ti 28.3 klo 16.00-20.00 Aihe 2
ke19.4 klo 16.00-20.00 Aihe 3
to 20.4 klo 10.00-16.00 Aihe 4
Lukujärjestysten täsmentyessä ajankohtiin voi tulla muutoksia.

TUTKIMUSPAJA
to 11.5 Zoom 16.30-20 Tutkimusten esittely pareittain ja kurssin lopetus

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti FYS20KM; FYS20S; FYS21KM; FYS21S. Kurssi kieli suomi.

Läsnäolo lähipäivinä ja verkkotehtävät suoritettuna hyväksytysti.

LAPPEENRANNAN KAMPUKSEN TOTEUTUS
Ohjelma ilmoitetaan erikseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Richter, Hebgen: Triggerpisteet ja lihastoimintaketjut. VK-kustannus. 2016
Ylinen: Lihasvenytystekniikat. 2017
Tarnanen & Holpainen: Harjoittelu ja TULE-terveys 2022.
Nordström: TULE-ammattilaisen taskuatlas. 2021.
Videot ja Podcastit Moodle -alustalta.
Ryhmän kanssa sovitaan muista kurssikirjoista 19.1 Lahden ryhmän kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Täydentävä opintojakso, ei erillisiä suoritustapoja.

Uusintamahdollisuudet

Kurssi toteutetaan syyslukukaudella 2023 eri fysioterapian osa-alueen terapiataitojen syventämisenä.

Oppimisympäristö

Lahden ja Lappeenrannan kampukset, verkkoympäristö.
Opettajina Marko Franicevic ja Anu Kaksonen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27h= 135h

Sisältö

Fysioterapian syventäminen TULE-oireissa. Tuki- ja liikuntaelimistön tutkimisen ja
manuaalisen terapian harjoittelu. Palpaatiotaitojen kertaus. Terapeuttisen harjoittelun liikkeiden valitseminen ja perusteiden pohtiminen. Kliininen päättely ICF-viitekehyksen mukaan.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Kurssi on tarkoitettu täydentämään fysioterapian taitoja TULE-oireissa ja niiden ennaltaehkäisyssä FYS21KM, FYS20S, FYK20M, FYS19S ryhmille.

Arviointimenetelmät

Kurssi on hyväksytty, kun tehtävät suoritettu ja läsnäolo lähipäivissä toteutuu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty