Siirry suoraan sisältöön

Ensihoidon johtaminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: KTS1231-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 25.09.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Antti Tanninen
 • Mikko Kaartinen

Opetusryhmät

 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • EH19
  Ensihoitajakoulutus 19S, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Simulaatio 1
 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Osaa ensihoidon tilannejohtamisen perusteet erilaisissa tilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus tapahtuu luento-opetuksena, jonka jälkeen opiskelija osallistuu tilannejohtamisharjoitukseen sekä suuronnettomusharjoitukseen. Luentojen ja harjoitusten jälkeen opiskelija suorittaa Exam-tentin.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen vaaditaan 100% läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suuronnettomuusopas. Duodecim. 2015. Castrén, M., Ekman, S., Martikainen, M., Sahi, J., Söder, J.
(Luettavissa Terveysportin kautta koulun verkosta täältä)
Ensihoito. Sanoma Pro. uusin painos. Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K., Taskinen, T. Sivut 721-739.
Luentomateriaalit sekä luennot (tilannejohtaminen, johtaminen, TECC)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Työelämäyhteistyö

Tilannejohtamisharjoituksessa toimitaan yhteistyössä pelastustoimen edustajien kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan Exam-tenttinä. Exam-tentti ajoitetaan luento-opetuksen ja käytännön harjoitusten jälkeen. Myös mahdollinen uusintatentti suoritetaan Exam-tenttinä.

Oppimisympäristö

Kurssiin sisältyy luento-opetusta, suuronnettomuusharjoitus koulun sisätiloissa, sekä yhteistoiminnassa pelastustoimen kanssa suoritettava tilannejohtamisharjoitus, joka toteutetaan ulkona.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin kokonaiskuormitus opiskelijalle 3*27h = 81h
Lähiopetus = 32h josta luento-opetusta 16h ja käytännön harjoituksia 16h
Itsenäinen opiskelu = 45h

Sisältö

Kurssin suoritettuaan opiskelija halllitsee ensihoidon tilannejohtamisen perusteet sekä on tutustunut suuronnettomuusorganisaatiossa toimimisen perusteisiin.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Kurssin pääsyvaatimuksena on suoritettu hoitotason teoria- sekä harjoittelujakso.Toteutus on tarkoitettu ensijassa EH19- sekä sitä aikaisemmin aloittaneiden ryhmien opiskelijoille. Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita, kuin opintojaksolle mahtuu, otetaan toteutukselle opiskelijat opintopisteiden määrän mukaan suuruusjärjestyksessä*.

*HUOM! Opintopisteet määräytyvät ilmoittautumisajankohdan pisteiden mukaan. Opintojaksolle vahvistaminen tapahtuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Opiskelija varmistaa paikkansa opintojaksolle olemalla läsnä ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointimenetelmät

Kurssin luennolla sekä harjoituspäivissä vaaditaan 100% läsnäolo. Kurssiarvosana muodostuu tentin arvosanasta. Tentti arvioidaan asteikolla 0-5, arvosanaan 3 vaaditaan vähintään 70% tentin kokonaispistemäärästä. Tentin läpipääsyraja on vähintään arvosana 3.

Arviointiasteikko

1-5