Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, skriftlig (1 op)

Toteutuksen tunnus: KR00BU43-3107

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 20.11.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 35

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Mika Lajunen

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • HLPRFYS21S
    Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta

Pienryhmät

  • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää oman alansa keskeistä perussanastoa
- kertoa keskeiset asiat koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään
- tuottaa erilaisia opiskeluun ja työelämään liittyviä lyhyitä tekstejä sekä ymmärtää oman alansa tekstejä
- hankkia tietoa omaan alaan liittyen ruotsin kielellä
- käyttää nettisanakirjoja.

Opiskelija suorittaa julkishallinnon ruotsin kielen kirjallisen kielitutkinnon.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ruotsi, kirjallinen (1 op) ja Ruotsi, suullinen (1 op) muodostavat yhden 2 op:n kokonaisuuden. Niitä ei voi suorittaa erikseen eli kyse on yhdestä opintojaksosta, jossa kirjallinen ja suullinen osuus arvioidaan erikseen.

Lähitapaamisia sekä itsenäinen työskentely digitaalisessa oppimisympäristössä ja pienryhmässä. Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti lähitapaamisiin sekä läpäisemällä hyväksytysti kirjallinen ja suullinen osaamisnäyttö. Kirjallista ja suullista ruotsin kielen taitoa harjoitellaan ja kehitetään erilaisten harjoitustehtävien avulla. Opintojakson tehtävien suorittaminen ja aktiivinen itsenäinen työskentely on oleellista oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetusta n. seitsemän viikon ajan.
Läsnäolovelvoite 80%, poissaoloja ei voi korvata tehtävillä.
Tarkempi kurssiaikataulu näkyy lukujärjestyksestä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Alakohtainen materiaali sähköisessä muodossa opintojaksokohtaisessa Moodlessa.

Uusintamahdollisuudet

Kirjallinen ja suullinen tentti kurssin lopussa. Hylätyn kirjallisen tentin voi uusia vuoden sisällä kurssin päättymisestä. Opiskelija voi yrittää korottaa hyväksyttyä arvosanaa kalenterivuoden sisällä ensimmäisestä kaikille yhteisestä tenttikerrasta. Suullisen tentin uusinnasta voi sopia sähköpostitse opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Lähiopetusta sekä itsenäinen työskentely digitaalisessa oppimisympäristössä / Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 opintopisteen kurssi vastaa 2 x 27 tuntia opiskelijan työtä sisältäen lähitapaamiset sekä itsenäistä työtä.

Sisältö

Alakohtainen sanasto ja terminologia sekä työelämän vuorovaikutustilanteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Lähtötaso B1. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää lukion B-kielen tasoista kielen hallintaa. Opiskelijan kannattaa osallistua lähtötasotestiin Moodlessa mieluiten jo orientaatioviikolla opintojen alussa. Opiskelijan suositellaan suorittavan ensin valmentava Prepkurs i svenska -opintojakso, mikäli lähtötasokokeen tulos on alle 50 % oikein, tai jos opiskelija ei ole kirjoittanut ruotsia yo-kirjoituksissa tai ruotsin yo-arvosana on A-C.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen. Kirjallinen ja suullinen osaamisnäyttö liittyen opintojakson yhteiseen ydinainekseen sekä alakohtaiseen sisältöön. Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Suoritus ei täytä opintojaksolle asetettuja tavoitteita. Alakohtaisen sanaston ja rakenteiden hallinta on riittämätöntä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija suoriutuu opintojaksosta.

Kirjallinen: Opiskelija osaa kertoa itsestään sekä oman alansa koulutuksesta ja työstä lyhyesti ja yksinkertaisesti. Osaa käyttää kielen perusrakenteita jokseenkin ymmärrettävästi. Osaa käyttää yleiskielen ja alan keskeisintä perussanastoa pääosin ymmärrettävästi. Ymmärtää pääkohtia sekä yleiskielisistä että oman alan teksteistä.


Suullinen: Opiskelija
- osaa kertoa itsestään sekä oman alansa koulutuksesta ja työstä lyhyesti ja yksinkertaisesti
- osaa käyttää kielen perusrakenteita jokseenkin ymmärrettävästi
- osaa käyttää yleiskielen ja alan keskeisintä perussanastoa pääosin ymmärrettävästi
- osaa osallistua yksinkertaiseen vuorovaikutukseen keskustelukumppanin tuella
- osaa ääntää jokseenkin ymmärrettävästi

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija onnistuu melko hyvin.

Kirjallinen: Opiskelija

- osaa kertoa itsestään sekä oman alansa koulutuksesta ja työstä melko sujuvasti
- osaa käyttää kielen perusrakenteita jokseenkin virheettömästi
- osaa käyttää yleiskielen ja alan keskeisintä perussanastoa melko hyvin
- ymmärtää sekä yleiskielisiä että oman alan tekstejä melko hyvin


Suullinen: Opiskelija

- osaa kertoa itsestään sekä oman alansa koulutuksesta ja työstä melko sujuvasti
- osaa käyttää kielen perusrakenteita jokseenkin virheettömästi
- osaa käyttää yleiskielen ja alan keskeisintä perussanastoa melko hyvin
- osaa osallistua vuorovaikutukseen myös aloitteellisesti
- osaa ääntää hyvin ymmärrettävästi

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija onnistuu erinomaisesti.

Kirjallinen: Opiskelija

- osaa kertoa itsestään sekä oman alansa koulutuksesta ja työstä erittäin monipuolisesti ja sujuvasti
- osaa käyttää kielen vaativampiakin rakenteita sujuvasti
- osaa käyttää yleiskielen ja alan keskeisintä perussanastoa erittäin monipuolisesti ja asianmukaisesti
- ymmärtää sekä yleiskielisiä että oman alan tekstejä erittäin hyvin

Suullinen: Opiskelija

- osaa kertoa itsestään sekä oman alansa koulutuksesta ja työstä erittäin monipuolisesti ja sujuvasti
- osaa käyttää kielen vaativampiakin rakenteita sujuvasti
- osaa käyttää yleiskielen ja alan keskeisintä perussanastoa erittäin monipuolisesti ja asianmukaisesti
- osaa osallistua vuorovaikutukseen aktiivisesti ja luontevasti
- osaa ääntää ja rytmittää puhettaan erittäin selkeästi ja luontevasti