Siirry suoraan sisältöön

Digitaalinen taloushallinto ja ohjelmistorobotiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: KLI1369-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 14.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Marianne Viinikainen
 • Liisa Uosukainen

Opetusryhmät

 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRLII20SL
  Liiketalouden koulutus 20S, laskentatoimi, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Itsenäinen
 • Verkkoluento
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy digitaaliseen taloushallintoon ja ohjelmistorobotiikan perusteisiin. Opiskelija oppii, kuinka taloushallinnon prosesseja voidaan tehostaa hyödyntämällä uusimpia ratkaisuja. Lisäksi tutustutaan automaation ja tekoälyn käyttökohteisiin ja niistä saataviin hyötyihin taloushallinnossa. Opiskelija oppii UiPath-ohjelmistorobotiikan sovelluksen perusteet. Opintojakson aikana toteutetaan myös uusien teknologioiden hyödyntämiseen talousalalla keskittyvä hanke ryhmissä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla on luentoja, ryhmätöitä, itsenäistä opiskelua, tehtäviä sekä lopussa tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa viikolla 44/2022 ja päättyy viikolla 50/2022. Opintojakso toteutetaan 100 % virtuaalisesti eli Zoomin kautta. Luennoilla ja harjoitustunneilla ei ole läsnäolovelvoitetta, mutta suosittelemme aktiivista osallistumista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on tarjolla Moodle-oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa vain kuvatulla tavalla.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käytetään työelämän uusimpia työkaluja.

Uusintamahdollisuudet

Mikäli opiskelija ei saa tentistä hyväksyttyä arvosanaa, hän voi uusia tentin uusintatentissä. Uusintatentit järjestetään 11.1.2023 ja 16.2.2023 klo 16 alkaen.

Oppimisympäristö

Oppimateriaali on tarjolla Moodle-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä ja kesto 7 viikkoa. Työmäärältään opintojakso vastaa 80 tuntia eli noin kahden viikon täysimääräistä työskentelyä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan digitaaliseen taloushallintoon, sekä ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin. Opintojaksolla on viisi osiota, jotka aukeavat viikoittain.

1 Digitaalinen taloushallinto. Ensimmäisessä osiossa tutustutaan digitaaliseen taloushallintoon ja sen etuihin ja haittoihin.
2 Mitä tekoäly on? Toisessa osiossa syvennytään tekoälyyn, siihen liittyviin käsitteisiin ja teknologioihin.
3 Automaatio ja tekoäly taloushallinnossa. Kolmannessa osiossa tutustutaan automaation ja tekoälyn hyödyntämiseen taloushallinnossa; perehdytään automaation ja tekoälyn käyttökohteisiin ja siitä saataviin hyötyihin taloushallinnossa.
4 Ohjelmistorobotiikka. Neljännessä osiossa tutustutaan ohjelmistorobotiikkaan (Robotic Process Automation, RPA).
5. UiPath-ohjelmistorobotiikan sovellus. Viidennessä osiossa opitaan käyttämään yhtä maailman suosituinta ohjelmistorobotiikan järjestelmää.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Toiminnanohjausjärjestelmät ja talous -opintojakso.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Opintojaksolta voit saada yhteensä 100 pistettä. Jotta saat hyväksytyn arvosanan opintojaksosta, tulee sinun a) saada kokonaispisteistä 45 % eli minimissään 45/100 pistettä ja b) tulee sinun suorittaa opintojakson tentti hyväksyttävästi. Opintojakson arvosana lasketaan seuraavasti: palautetut tehtävät 40 % ja tentti 60 %. Opintojakson tentti ja arvosana lasketaan seuraavan pisteytyksen mukaisesti:

arvosana 5: 100,0 - 90,0 pistettä
arvosana 4: 89,9 - 78,0 pistettä
arvosana 3: 77,9 - 65,0 pistettä
arvosana 2: 64,9 - 55,0 pistettä
arvosana 1: 54,9 - 45,0 pistettä
hylätty: 44,9 - 0,0 pistettä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei vastaa opintojakson tavoitteiteita. Opiskelija ei ymmärrä digitaalisen taloushallinnon ideaa, eikä sitä, mihin ohjelmistorobotiikkaa voi käyttää. Opiskelija ei suoriudu tehtävien tekemisestä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa tyydyttävää osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää digitaalisen taloushallinnon idean ja hyödyn, sekä ymmärtää mihin ohjelmistorobotiikkaa voi käyttää. Opiskelija osaa käyttää joitakin ammattikäsitteitä johdonmukaisesti. Opiskelija tarvitsee tukea tehtävien teossa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa hyvää osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää digitaalisen taloushallinnon idean ja hyödyt, sekä hallitsee ohjelmistorobotiikan ohjelmiston keskeisimpien menetelmien käytön. Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti. Opiskelija vaatii vielä vähän tukea tehtävien teossa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa kiitettävää osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää digitaalisen taloushallinnon idean ja hyödyt. Lisäksi opiskelija hallitsee ohjelmistorobotiikan ohjelmiston käytön perusteet ja osaa hyödyntää ohjelmistoa käytännön tilanteissa. Osaa hankkia itsenäisesti uutta tietoa ja käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti. Opiskelija suoriutuu tehtävistä itsenäisesti.