Siirry suoraan sisältöön

Arvonlisäverotus (2 op)

Toteutuksen tunnus: KLI1288-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Tarja Muikku

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRLII20SJ
    Liiketalouden koulutus 20S, juridiikka, Lappeenranta

Pienryhmät

  • Luennot 1
  • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Tämä opintojakso kuuluu osana opintokokonaisuuteen vero-oikeus, ja tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaiskäsitys Suomen verojärjestelmästä arvonlisäverotuksen osalta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, harjoituksia tunnilla ja verkossa. Itsenäinen opiskelu ja harjoittelu.

Ajoitus ja läsnäolo

Luento-opetus lukujärjestyksen mukaan. Aloitusluento viikolla 35, jossa pakollinen läsnäolo. Kurssi totetutetaan viikolla 35 - 42.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali, Arvonlisäverotus Nieminen ym, vero.fi-sivuilta saatava materiaali.

Työelämäyhteistyö

Mahdollinen vieraileva luennoitsija.

Uusintamahdollisuudet

Päätöstentti viikolla 42. Uusinnat sovitaan aloitusluennolla.

Uusinta/korotustentit pidetään seuraavasti:
• uusinta 1: torstaina 16.2. klo. 15:00 -18:00 Auditorio, ilmoittautuminen sähköpostilla viimeistään keskiviikkona 1.2.2023 klo. 15:00 mennessä.
• uusinta 2: torstaina 4.5. klo. 15:00 - 18:00 Auditorio, ilmoittautuminen sähköpostilla viimeistään keskiviikkona 19.4.2023 klo. 15:00 mennessä

Sähköpostin aiheeksi: Ilmoittautuminen & tenttipäivä. Viestiosioon kurssin nimi, tunnus, oma nimesi ja opiskelijanumerosi ja onko kyse uusinnasta vai hyväksytyn arvosanan korottamisesta.

Oppimisympäristö

Luokka sekä verkkoympäristönän moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suuruus 2.00 op, 53 h.

Sisältö

Kurssilla perehdytään Suomen arvonlisäverojärjestelmään ja sen sidonnaisuuteen EU:n arvonlisäverotusta koskevaan lainsäädäntöön. Opintojaksolla käsitellään arvonlisäverotuksen perusteita, verokantoja, vähennysjärjestelmää, verovelvolliseksi hakeutumista ja muutamia erityiskysymyksiä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Henkilöverotus ja Kirjanpidon perusteet suoritettuna.

Arviointimenetelmät

Arvosana määräytyy tentin ja aloitusluennolla sovittujen tehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty 0.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Arvosana 1

Opiskelija tunnistaa arvonlisäverotuksen perusteet, verokannat, vähennysjärjestelmän ja verovelvolliseksi hakeutumiseen liittyvän menettelyn.

Taidot: Opiskelija osaa laskea arvonlisäveron eri vaiheissa ja tuntee arvonlisäverotuksen laskutusvaatimukset. Opiskelija löytää keskeiset verottajan ohjeet ja osaa tulkita niiden keskeistä sisältöä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Arvosana 3

Opiskelija kykenee selittämään arvonlisäverotuksen perusteet, verokannat, vähennysjärjestelmän ja verovelvolliseksi hakeutumiseen liittyvän menettelyn.

Taidot: Opiskelija osaa laskea hyvin arvonlisäveron eri vaiheissa ja tuntee hyvin arvonlisäverotuksen laskutusvaatimukset. Opiskelija löytää keskeiset verottajan ohjeet ja osaa tulkita niitä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Arvosana 5

Opiskelija tuntee hyvin verotuksen arvonlisäverotuksen perusteet, verokannat, vähennysjärjestelmän ja verovelvolliseksi hakeutumiseen liittyvän menettelyn.

Taidot: Opiskelija osaa laskea taidokkaasti arvonlisäveron eri vaiheissa ja tuntee erinomaisesti arvonlisäverotuksen laskutusvaatimukset. Opiskelija löytää keskeiset verottajan ohjeet ja osaa tulkita niitä hyvin.