Siirry suoraan sisältöön

Kansainvälinen henkilöverotus (2 op)

Toteutuksen tunnus: KLI1241-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Jarmo Kemppinen

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRLII20SJ
    Liiketalouden koulutus 20S, juridiikka, Lappeenranta

Pienryhmät

  • Luennot 1
  • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan muualta kuin Suomesta saadun tulonverotukseen samoin kuin Suomessa työskentelevän ulkomaalaisen Suomessa tapahtuvaan verotukseen. Tutustutaan verosopimuksiin ja niiden merkitykseen ja soveltamiseen.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luento- ja mahdollisesti joitakin verkkoluentoja.

Ajoitus ja läsnäolo

Luento-opetus lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali. Kansainvälisen verotuksen käsikirja (Verottajan julkasu). Muu aineisto ilmoitetaan opintojakson alussa.

Sisältö

Kansainvälisen henkilöverotuksessa perehdytään muualta kuin Suomesta saadun tulonverotukseen samoin kuin Suomessa työskentelevän ulkomaalaisen Suomessa tapahtuvaan verotukseen. Tutustutaan verosopimuksiin ja niidenmerkitykseen ja soveltamiseen. Vieraileva luennoitsija verohallinnosta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Henkilöverotus suoritettuna.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti, hyväksytysti palautetut harjoitustehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa kansainvälisen verotuksen perusteet, verosopimukset ja niiden merkitykseen.

Taidot: Opiskelija osaa kansainvälisissä tilanteissa laskea verovelvollisen verotettavan tulon eri menetelmiä käyttäen ja tunnistaa mekaanikko- ja kuudenkuukauden sääntöjen määritelmät. Opiskelija löytää keskeiset verottajan ohjeet ja osaa tulkita niiden keskeistä sisältöä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija kykenee selittämään kansainvälisen verotuksen perusteet, verosopimukset ja niiden merkitykseen.

Taidot: Opiskelija osaa kansainvälisissä tilanteissa laskea hyvin verovelvollisen verotettavan tulon eri menetelmiä käyttäen ja tuntee mekaanikko- ja kuudenkuukauden sääntöjen määritelmät. Opiskelija löytää keskeiset verottajan ohjeet ja osaa tulkita niitä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee verotuksen kansainvälisen verotuksen perusteet, verokannat, vähennysjärjestelmän ja verovelvolliseksi hakeutumiseen liittyvän menettelyn.

Taidot: Opiskelija osaa laskea taidokkaasti kansainvälisissä tilanteissa verovelvollisen verotettavan tulon eri menetelmiä käyttäen ja tuntee hyvin mekaanikko- ja kuudenkuukauden sääntöjen määritelmät. Opiskelija löytää keskeiset verottajan ohjeet ja osaa tulkita niitä hyvin.