Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: KLI1130-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Sampo Kokkonen

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRLII20SM
    Liiketalouden koulutus 20S, markkinointi, Lappeenranta

Pienryhmät

  • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on osaamisen lisäksi luoda ammatillisia verkostoja ja hakeutua yhteistyöhön parhaiden mahdollisten ammatillista kehittymistä tukevien ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapana on yhteisten oppimisistuntojen pitäminen, jossa esitetään ja jaetaan dialogimuodossa markkinoinnin ammattitaitoon liittyviä sisältöjä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssilla on yhteisiä oppimisistuntoja yhteensä 135 tuntia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina vat opettajan, vierailevien luennoitsijoiden ja opiskelijoiden tuottamat materiaalit istuntoja varten.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Työelämäyhteistyö

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Ei ole

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on dialogitila, jossa tiedon jakaminen ja vastaanotto on mahdollisimman tehokasta ja vuorovaikutteista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö on laskettu 5 op työmäärän mukaisesti. Kurssi suoritetaan läsnäolotuntien mukaan kurssin laajuus huomioiden

Sisältö

Sisältönä ovat markkinoinnin ammattiteemat projektien, ryhmän ja henkilökohtaisten oppimistavoitteiden mukaisesti

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävää osaamista ei tarvita

Arviointimenetelmät

Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksymisen edellytyksenä on vaadittujen istuntojen läsnäolo kurssin tuntimäärän 135 mukaisesti, sekä aktiivinen osallistuminen yhteiseen toimintaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Vaadittu läsnäolovaatimus ei täyty tai aktiivisuus on puutteellista.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksymisen edellytyksenä on vaadittujen istuntojen läsnäolo kurssin tuntimäärän 135 mukaisesti, sekä aktiivinen osallistuminen yhteiseen toimintaan.