Siirry suoraan sisältöön

Budjetointi ja talouden ohjaus (3 op)

Toteutuksen tunnus: KLI1050-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 35

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Saara Heikkonen

Opetusryhmät

 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRLII20SL
  Liiketalouden koulutus 20S, laskentatoimi, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Harjoitus R 1
 • Tentti 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä budjetointiin, talouden suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetusta lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaalit ja ensimmäisillä oppitunneilla ilmoitettava oheismateriaali.

Uusintamahdollisuudet

Kurssitentti viimeisillä oppitunneilla ja uusinnat myöhemmn ilmoitettavina rästitenttipäivinä valvotusti.

Oppimisympäristö

Kampuksen luokkatilat ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan osallistuminen lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Budjetointijärjestelmät, osa- ja pääbudjetit, tarkkailulaskelmat; kassabudjetointi ja päivittäinen maksuvalmiuden suunnittelu.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävät opinnot: Kirjanpidon perusteet, Kirjanpito ja tuloslaskenta, Organisaation kannattavuusajattelu

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee keskeiset budjetoinnin ja talouden suunnittelun käsitteet ja osaa yksittäisiä vaiheita budjettien laadinnassa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee keskeiset budjetoinnin ja talouden suunnittelun käsitteet, ymmärtää niiden käyttötarkoituksen ja hallitsee keskeiset asiat budjettien laadinnassa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee budjetoinnin ja talouden suunnittelun käsitteet, ymmärtää niiden käyttötarkoituksen, hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä budjettien laadinnassa.