Siirry suoraan sisältöön

Erillistilinpäätös (3 op)

Toteutuksen tunnus: KLI0931-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Teija Launiainen

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
  • Tentti 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRLII20SL
    Liiketalouden koulutus 20S, laskentatoimi, Lappeenranta

Pienryhmät

  • Luennot 1
  • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu erityisten kirjanpitovelvollisten, kuten aatteellisen yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön kirjanpidon erityispiirteisiin ja osaa ottaa nämä erityispiirteet huomioon sekä tilikaudella juoksevassa kirjanpidossa että tilinpäätöksen laadinnassa ja toiminnan suunnittelussa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tentti

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi toteutetaan viikoilla 37 -50.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soile Tomperi: Kehittyvä kirjanpitotaito ja Harjoituskirja, KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksen laadinnasta
Verohallinnon ohjeet

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso suoritetaan välitentein. Hylätyn välitentin uusinnasta ota yhteys opettajaan.
Ensimmäinen uusintamahdollisuus on 16.2.2023 klo 15 - 18
Toinen uusintamahdollisuus on 4.5.2023 klo 15 - 18

Oppimisympäristö

Autentic

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 3 opintopistettä, mikä vastaa 80 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu erityisten kirjanpitovelvollisten, kuten aatteellisen yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön kirjanpidon erityispiirteisiin ja osaa ottaa nämä erityispiirteet huomioon sekä tilikaudella juoksevassa kirjanpidossa että tilinpäätöksen laadinnassa ja toiminnan suunnittelussa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävät opinnot laskentatoimen toisen vuosikurssin opinnot tai vastaavat tiedot:
Kirjanpidon perusteet, Kirjanpito ja tuloslaskenta, Kirjanpidon erityiskysymykset, Tilinpäätös ja sen suunnittelu.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritettavat tentit

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätyt tentit

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää aatteellisen yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteet. Hän osaa laatia tuloslaskelman ja taseen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa aatteellisen yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteet. Hän osaa laatia tilinpäätöksen

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee aatteellisen yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteet. Hän osaa laatia tilinpäätöksen ja muun raportoinnin.