Siirry suoraan sisältöön

Konsernitilinpäätös (3 op)

Toteutuksen tunnus: KLI0018-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Teija Launiainen

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
  • Tentti 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRLII20SL
    Liiketalouden koulutus 20S, laskentatoimi, Lappeenranta

Pienryhmät

  • Luennot 1
  • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee konsernikäsitteen, konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuuden ja laadintaperiaatteet, osaa eliminointitekniikan, osaa laatia konsernitilinpäätöksen ja rahoituslaskelman: opiskelija tuntee kansainvälisen tilinpäätöksen ja sen erot kansalliseen tilinpäätöskäytäntöön.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaan.

Käytetyt opetusmenetelmät: luennot, harjoitukset
Opintojaksopalaute kerätään opintojakson päätyttyä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetus tapahtuu lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soile Tomperi: Kehittyvä kirjanpitotaito ja harjoituskirja, KILA:n ohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta 7.11.2006, erikseen ilmoitettavat artikkelit, luennot

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson ensimmäinen tentti on kurssin päätyttyä lukujärjestyksen mukaan.

1. uusinta 2.12.2022
2. uusinta 3.2.2023

Oppimisympäristö

Authentic

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 3 opintopistettä, mikä vastaa 80 opiskelijan työtä.
Luennot 34 tuntia
Itsenäiset harjoitukset ja tenttiin valmistautuminen 43 tuntia.
Tentti 3 tuntia.

Sisältö

Opiskelija tuntee konsernikäsitteen, konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuuden ja laadintaperiaatteet, osaa eliminointitekniikan, osaa laatia konsernitilinpäätöksen ja rahoituslaskelman; opiskelija tuntee kansainvälisen tilinpäätöksen ja sen erot kansalliseen tilinpäätöskäytäntöön.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Edeltävät opinnot:
Toisen opintovuoden ulkoisen laskentatoimen pakolliset opinnot tai vastaavat tiedot.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritettu tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty opintojakson tentti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa konsernitilinpäätökseen liittyvät peruseliminoinnit sekä osaa laatia konsernitilinpäätöksen eliminointien jälkeen. Opiskelija tuntee konsernikäsitteen sekä osaa määritellä konserniin kuuluvat yritykset.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa konserniin liittyvät käsitteet ja velvoitteet. Hän osaa tehdä konsernitilinpäätökseen liittyvät eliminoinnit ja laatia tilinpäätöksen.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee konserniin liittyvät käsitteet ja velvoitteet. Hän osaa virheettömästi tehdä konsernitilinpäätökseen liittyvät eliminoinnit ja laatia tilinpäätöksen.