Siirry suoraan sisältöön

Englannin kielen ja viestinnän valmentavat opinnot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KE00CC77-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023

Ajoitus

01.11.2022 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kielikeskus (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Opettaja

  • Hamid Guedra

Opetusryhmät

  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • KLTIVALM22S
    Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 22S, Lahti

Pienryhmät

  • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi valitsemansa alan englanninkielisissä kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija kartuttaa omaa englannin kielen osaamistasoaan ja pystyy hyödyntämään englanninkielistä materiaalia itseään kiinnostavalla korkeakouluopintojen alalla.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Viikottaiset verkkotapaamiset, viikottaiset kotitehtävät, muut tehtävät ja itsenäinen opiskelu.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan. Katso kurssin lukujärjestys TimeEdit-järjestelmästä:
-https://cloud.timeedit.net/lut-saimia/web/public/

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Oppimisympäristö

Lähiopetus kampuksella (tarvittaessa verkossa, esim. Zoom). Kurssin Moodle-sivu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viikottaiset opppitunnit, n. 30 tuntia.
Viikottaiset kotitehtävät, n. 30 tuntia.
Muut tehtävät ja itsenäinen opiskelu, n. 70 tuntia.

Sisältö

Opintojakso on suunnattu maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa (30 op) opiskeleville. Opintojaksolla kerrataan englannin kielen perusrakenteita ja harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys siitä, millaista englannin kielen opiskelu on korkeakouluopinnoissa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävänä osaamisena mielellään englannin kielen perustaidot (vähintään esim. A2 taso). Kurssi kertaa kielen rakenteita mutta ei ala kielen perusteista.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Opintojakso hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija on palauttanut kaikki opintojaksolla annetut tehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti eikä ole palauttanut kaikkia opintojaksolla tehtyjä tehtäviä.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija on aktiivisesti mukana oppitunneilla ja on palauttanut kaikki opintojaksolla tehdyt tehtävät.