Siirry suoraan sisältöön

Testiopintojakso (5 op)

Toteutuksen tunnus: KE00BN42-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 02.06.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysala (LAMK)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Paikat

10 - 30

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Eija Mustonen
 • Marika Hietamies
 • Riikka Hautamäki
 • Mirva Viiru
 • Maarit Hallikainen
 • Marika Hietamies

Vastuuopettaja

Annamaria Ahonen

Opetusryhmät

 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • 00TESTI2
  Lahtelaisten ryhmä 2
 • 00TESTI
  Lahtelaisten ryhmä (alkuperäinen testiryhmä, LAMK App)

Pienryhmät

 • Luennot 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3

Osaamistavoitteet

TÄMÄ ON TESTITOTEUTUS. ÄLÄ ILMOITTAUDU TÄHÄN.
Osaamistavoitteet tähän. Opiskelija osaa:
- asia 1
- asia 2
- asia 3.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

(Pakollinen)
- Kuvaa tähän, tapahtuuko oppiminen lähi- vai etäopetuksessa
- Muista merkitä virtuaaliosuus (eli etäopetuksen määrä) ja TKI-toimintaan integroitu oppiminen opintopisteinä toteutuksen tietoihin!
- Kuvaa, mitä erilaisia opetusmenetelmiä käytät: mm. luento, essee, taitojen harjoittaminen, laskuharjoitus, harjoitustehtävä, demonstraatio, laboratorio, simulaatio, draamatyöskentely, projektityö, case-tehtävä, aivoriihi, paneeli, keskusteleva opetus, luova ongelmanratkaisu

Ajoitus ja läsnäolo

(Pakollinen)
Tarkista myös toteutuksen alku- ja loppupäivämäärät kohdasta "Rytmitys- ja tilatoiveet ja ajoitus" (Toteutusaika *www).
- Kuvaa tähän, onko opiskelu ajasta riippumatonta vai aikaan sidottua
- Kuvaa tähän edellytetäänkö läsnäoloa ja kuinka paljon.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Kuvaa tähän oppimateriaali ja välineet (pakollinen ja suositeltava selkeästi eroteltuina)
- Oppimateriaali voi olla esimerkiksi kirjallisuutta, verkkomateriaalia tai itse tuotettua materiaalia
- Listaa, jos opiskelijan pitää hankkia erityisvälineitä, esimerkiksi soveltuva BYOD-laite, kamera, tussikynät tms.
- Kuvaa, mistä materiaali on saatavissa
- Jos oppimateriaalia ei edellytetä, tämä kenttä jää tyhjäksi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Jätä tämä kenttä tyhjäksi

Työelämäyhteistyö

- Jos toteutukseen voi liittyä työelämä- tai hanketoimeksianto, lisää toteutukselle myös luokittelu ”Työelämätoimeksianto”
- Kuvaa tähän, jos toteutus tapahtuu työelämäyhteistyössä
- Tähän voi kuvata tarkastikin toimeksiantoa; ja, jos se on suunnitteluvaiheessa mahdollista, mm. miten yhteistyö tapahtuu ja miten sitä ohjataan
- Jos toteutuksessa ei ole työelämän kanssa yhteistyössä toteutuvia osioita, tämä kenttä jää tyhjäksi

Uusintamahdollisuudet

- Kuvaa tähän uusintamahdollisuudet ja mahdolliset ajankohdat

Oppimisympäristö

(Pakollinen)
- Kuvaa tähän, missä oppiminen tapahtuu
- Oppimisympäristö voi olla luokkatila, verkkoympäristö, työpaja, labra tai jokin LABin ulkopuolinen ympäristö mm. asiakastila, yritys tai muu työympäristö, tapahtumaympäristö tai hanke/projekti -ympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

(Pakollinen)
- Kuvaa tähän, miten opintojakson laajuutta vastaava työmäärä kertyy
- Tämän kentän tavoitteena on auttaa opiskelijaa ennakoimaan ja suunnittelemaan omaa ajankäyttöään

Sisältö

(Pakollinen)
- Kuvaa tähän vähintään otsikkotasolla, mistä aihealueista toteutus sisällöllisesti koostuu
- Huolehdi, että sisältö on kuvattu osaamistavoitteiden pohjalta.
- Huomioi, että opintojakson osaamistavoitteet on kuvattu Opintojakson tiedot -välilehdellä

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

- Kuvaa tähän, mitä edeltävää osaamista opiskelijalla tulee olla
- Kuvaa osaaminen vaadittavina opintojaksoina tai osaamiskuvauksina
- Tähän kenttään voit kirjoittaa myös muuta informaatiota opiskelijalle
- Jos edeltävää osaamista ei edellytetä tai lisätiedoille ei ole tarvetta, tämä kenttä jää tyhjäksi

Arviointimenetelmät

(Pakollinen)
- Kuvaa tähän käyttämäsi arviointimenetelmät
- Arviointimenetelmiä ovat mm. portfolio, tentti, projekti, oppimistehtävä, simulaatio, käsitekaavio, essee, työnäyte, harjoitustyö, jatkuva arviointi, projektityöskentely ja havainnointi
- Arvioinnissa voidaan käyttää myös vertaisarviointia tai työelämästä saatavaa arviointia opettajan suorittaman arvioinnin osana
- Kuvaa, sovelletaanko arviointimenetelmää yksilö- vai ryhmäkohtaisesti ja mikä on arviointimenetelmän painoarvo esim. prosentteina lopullisesta arvosanasta

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Hylätty arvosana annetaan silloin, kun opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson osaamistavoitteita tai ei ole pystynyt näyttämään osaamistaan.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Kuvaa tähän minimikriteerit tasolle 1 opintojakson osaamistavoitteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Kuvaa tähän minimikriteerit tasolle 3 opintojakson osaamistavoitteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Kuvaa tähän minimikriteerit tasolle 5 opintojakson osaamistavoitteiden mukaisesti.