Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu (10 op)

Toteutuksen tunnus: HA00CD56-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.07.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Sari Jokimies
 • Ville Lehto
 • Riitta Mähönen
 • Liisa Uosukainen
 • Teija Launiainen
 • Kari Hämeenaho

Ryhmät

 • LLPRIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lappeenranta
 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLPRLII22SM
  Liiketalouden koulutus 22S, markkinointi, Lappeenranta
 • LLPRLII22SJ
  Liiketalouden koulutus 22S, juridiikka, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Arviointiasteikko

1-5