Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapian ammatillinen harjoittelu 3 (10 op)

Toteutuksen tunnus: HA00CB81-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 07.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Elina Herttuainen
 • Outi Pöyhönen
 • Sirpa Silaste
 • Heli Lankinen
 • Eija Viitala
 • Suvi Ollikainen
 • Anu Kaksonen
 • Pirjo Knuuttila
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets
 • Jaakko Monto
 • Katri Kämäräinen

Opetusryhmät

 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lappeenranta
 • HLTIFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lahti

Pienryhmät

 • Info

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sujuvasti fysioterapian ammattikäsitteitä ja toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti arvioiden kriittisesti omaa toimintaansa
- tutkia ja arvioida työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä soveltaen monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia näyttöön perustuvia tutkimismenetelmiä huomioiden asiakkaan osallisuuteen ja suorituksiin vaikuttavat ympäristötekijät
- laajentaa ryhmä- ja yksilöohjausosaamistaan yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintakykyä ja terveyttä edistävään toimintaan monipuolisin menetelmin
- edistää työ- ja toimintakykyä käyttäen näyttöön perustuvia aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian muotoja
- laatia ohjatusti fysioterapia-asiantuntijalausuntoja ja ammatillisia kannanottoja
- soveltaa teknologian ratkaisuja fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Ajoitus ja läsnäolo

20.3.-7.5.2023

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty