Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapian ammatillinen harjoittelu 2 (10 op)

Toteutuksen tunnus: HA00CB80-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 26.03.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Outi Pöyhönen
 • Elina Herttuainen
 • Sirpa Silaste
 • Eija Viitala
 • Heli Lankinen
 • Suvi Ollikainen
 • Anu Kaksonen
 • Pirjo Knuuttila
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets
 • Jaakko Monto
 • Katri Angelin

Opetusryhmät

 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS21KM
  Fysioterapeuttikoulutus 21KM Lahti
 • HLPRFYS21K
  Fysioterapeuttikoulutus 21K Lappeenranta

Pienryhmät

 • Info

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää fysioterapian ammattikäsitteitä ja toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti arvioiden omaa toimintaansa
- tutkia ja arvioida työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä huomioiden asiakkaan osallisuuteen ja suorituksiin vaikuttavat ympäristötekijät
- suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden ja ryhmien toimintakykyä ja terveyttä edistävää toimintaa erilaisin manuaalisin ja verbaalisin ohjaus- ja neuvontamenetelmin
- edistää työ- ja toimintakykyä käyttäen näyttöön perustuvia aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian muotoja
- dokumentoida fysioterapiaprosessin vaiheita
- hyödyntää teknologian ratkaisuja fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Ajoitus ja läsnäolo

6.2.-26.3.2023

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty