Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapian ammatillinen harjoittelu 2 (10 op)

Toteutuksen tunnus: HA00CB80-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 13.11.2022

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Outi Pöyhönen
 • Onni Hämäläinen
 • Suvi Ollikainen
 • Pirjo Knuuttila
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets
 • Heli Lankinen
 • Katri Angelin

Opetusryhmät

 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lappeenranta
 • HLTIFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää fysioterapian ammattikäsitteitä ja toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti arvioiden omaa toimintaansa
- tutkia ja arvioida työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä huomioiden asiakkaan osallisuuteen ja suorituksiin vaikuttavat ympäristötekijät
- suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden ja ryhmien toimintakykyä ja terveyttä edistävää toimintaa erilaisin manuaalisin ja verbaalisin ohjaus- ja neuvontamenetelmin
- edistää työ- ja toimintakykyä käyttäen näyttöön perustuvia aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian muotoja
- dokumentoida fysioterapiaprosessin vaiheita
- hyödyntää teknologian ratkaisuja fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Ajoitus ja läsnäolo

Viikot 39-45

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen harjoittelu 1

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty