Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapian ammatillinen harjoittelu 1 (10 op)

Toteutuksen tunnus: HA00CB79-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Outi Pöyhönen
 • Elina Herttuainen
 • Sirpa Silaste
 • Eija Viitala
 • Suvi Ollikainen
 • Anu Kaksonen
 • Pirjo Knuuttila
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets
 • Jaakko Monto
 • Katri Angelin

Opetusryhmät

 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti

Pienryhmät

 • Info

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ohjatusti fysioterapian ammattikäsitteitä ja toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti arvioiden omaa toimintaansa
- tutkia ja arvioida ohjatusti työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä huomioiden asiakkaan osallisuuteen ja suorituksiin vaikuttavat ympäristötekijät
- suunnitella ja toteuttaa ohjatusti asiakkaiden ja ryhmien toimintakykyä ja terveyttä edistävää toimintaa erilaisin manuaalisin ja verbaalisin ohjaus- ja neuvontamenetelmin
- edistää ohjatusti työ- ja toimintakykyä käyttäen tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvia aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian muotoja
- dokumentoida ohjatusti fysioterapiaprosessin vaiheita
- hyödyntää ohjatusti teknologian ratkaisuja fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Ajoitus ja läsnäolo

9.1.-26.2.2023

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ennen Amha 1 alkua tulee olla suoritettuna;

Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat
Eri-ikäinen ihminen
Fysioterapeutti liikunta- ja toimintakyvyn asiantuntijana
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty