Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapian ammatillinen harjoittelu 1 (10 op)

Toteutuksen tunnus: HA00CB79-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 02.10.2022

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Outi Pöyhönen
 • Onni Hämäläinen
 • Suvi Ollikainen
 • Pirjo Knuuttila
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets
 • Heli Lankinen

Ryhmät

 • HLPRFYS21K
  Fysioterapeuttikoulutus 21K Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ohjatusti fysioterapian ammattikäsitteitä ja toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti arvioiden omaa toimintaansa
- tutkia ja arvioida ohjatusti työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä huomioiden asiakkaan osallisuuteen ja suorituksiin vaikuttavat ympäristötekijät
- suunnitella ja toteuttaa ohjatusti asiakkaiden ja ryhmien toimintakykyä ja terveyttä edistävää toimintaa erilaisin manuaalisin ja verbaalisin ohjaus- ja neuvontamenetelmin
- edistää ohjatusti työ- ja toimintakykyä käyttäen tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvia aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian muotoja
- dokumentoida ohjatusti fysioterapiaprosessin vaiheita
- hyödyntää ohjatusti teknologian ratkaisuja fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Ajoitus ja läsnäolo

Viikot 33-39

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat
Eri-ikäinen ihminen
Fysioterapeutti liikunta- ja toimintakyvyn asiantuntijana
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio

Arviointiasteikko

1-5