Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapian ammatillinen harjoittelu 1 (10 op)

Toteutuksen tunnus: HA00CB79-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Eija Viitala
  • Pirjo Knuuttila
  • Jaakko Monto
  • Katri Angelin

Ryhmät

  • HLTIFYS21KM
    Fysioterapeuttikoulutus 21KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ohjatusti fysioterapian ammattikäsitteitä ja toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti arvioiden omaa toimintaansa
- tutkia ja arvioida ohjatusti työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä huomioiden asiakkaan osallisuuteen ja suorituksiin vaikuttavat ympäristötekijät
- suunnitella ja toteuttaa ohjatusti asiakkaiden ja ryhmien toimintakykyä ja terveyttä edistävää toimintaa erilaisin manuaalisin ja verbaalisin ohjaus- ja neuvontamenetelmin
- edistää ohjatusti työ- ja toimintakykyä käyttäen tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvia aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian muotoja
- dokumentoida ohjatusti fysioterapiaprosessin vaiheita
- hyödyntää ohjatusti teknologian ratkaisuja fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Arviointiasteikko

1-5