Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 3 (10 op)

Toteutuksen tunnus: HA00BU38-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Jarmo Kemppinen
 • Sari Jokimies
 • Jyri Hänninen
 • Riitta Mähönen
 • Tommi Kallonen
 • Teija Launiainen

Ryhmät

 • LLPRLII21SJ
  Liiketalouden koulutus 21S, juridiikka, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Arviointiasteikko

1-5