Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 3 (10 op)

Toteutuksen tunnus: HA00BU38-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Sari Jokimies
 • Sampo Kokkonen
 • Riitta Mähönen
 • Teija Launiainen
 • Kari Hämeenaho

Ryhmät

 • LLPRLII20SJ
  Liiketalouden koulutus 20S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLPRLII20SL
  Liiketalouden koulutus 20S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLPRLII20SM
  Liiketalouden koulutus 20S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
- toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön

Arviointiasteikko

1-5