Siirry suoraan sisältöön

Syventävä harjoittelu (10 op)

Toteutuksen tunnus: FHARJSY-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

17.10.2022 - 04.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 40

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Outi Pöyhönen
 • Onni Hämäläinen
 • Suvi Ollikainen
 • Sanna Spets
 • Heli Lankinen

Opetusryhmät

 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • FY19
  Fysioterapeuttikoulutus 19S, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja oman alansa asiantuntijana erilaisissa asiakas- ja moniammatillisissa yhteistyötilanteissa.Hän kykenee arvioimaan oman ja työyhteisön toimintaa ja esittämään toimenpiteitä fysioterapian kehittämiseksi.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Aktiivinen työskentely harjoittelun aikana harjoittelua ohjaavien työelämäohjaajien opastamana.

Oppimistehtävät: omien osaamistavoitteiden laadinta ja arviointi sekä valinnainen oppimistehtävä (oman osaamisen kuvaus, kehittämistehtävä, fysioterapiaprosessin kuvaaminen)

Ajoitus ja läsnäolo

Viikot 42-48

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aikaisempien opintojen oppimateriaali, ammatillinen harjoittelu 1-3 oppimiskokemukset ja osaaminen, terveysportti, tietokannat, harjoitteluun liittyvä kirjallisuus ja tutkimukset

Oppimisympäristö

Harjoittelujakso voi toteutua esimerkiksi:

terveyskeskuksissa ja -asemilla, erikoissairaanhoidon osastoilla, yksityisissä hoitolaitoksissa, ikääntyneiden asumisyksiköissä ja palvelukeskuksissa, työterveyshuollossa, liikuntakeskuksissa ja kuntosaleilla, kuntoutuslaitoksissa, kuntien liikuntatoimessa ja peruskouluissa, 3- sektorilla.

Sisältö

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, terapia-, ohjaus- ja neuvontaosaaminen, työelämäosaaminen, eettinen osaaminen sekä muut fysioterapeutin ja sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisten yhteiset osaamisalueet.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen harjoittelu 1, 2 ja 3

Arviointimenetelmät

Opiskelijan laatimat henkilökohtaiset osaamistavoitteet ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelijan laatimat omat henkilökohtaiset oppimistavoitteet täyttyvät hyvin.