Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BU58-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ympäristöteknologian koulutus

Opettaja

  • Jussi Kuusela

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLTIENTEC22KM
    Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

  • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin verkko-opetuskerrat näkyvät lukujärjestyksessä. Kurssiin liittyy tutor-opettajan kanssa käytävä HOPS-keskustelu. Varattavat ajat löytyvät Moodlesta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaali Moodle-alustalle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei sovelleta.

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan tutor-opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Materiaalit ja tehtävät kurssin Moodle-alustalla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi (1) opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät

Ammatillinnen kasvu on opintokokonaisuus, joka arvioidaan hyvksytty/hylätty-asteikolla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Annetut tehtävät palautettu ja henkilökohtainen tutor-keskustelu käyty.
Hylätty: Ei edellä mainittuja suorituksia.