Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BU56-3035

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Jouni Könönen

Opetusryhmät

  • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLPRSAT23KM
    Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta

Pienryhmät

  • Verkkoluento 1
  • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kontaktipäivinä vähintään 80% läsnäolo ja oppimistehtävien suorittaminen 100%

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Orientaatiopäivät 2 x 8h (ryhmäytyminen ja infoa opintojen etenemisen välineistä: OPSin rakenne, HOPS, AHOT, Intranet, tiedotusryhmien perustaminen, harjoittelu, vaihto)
2. Ryhmänohjaajan tunnit
3. Oppimispäiväkirja tms.
- Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
- Opintojaksokohtainen osaamisen reflektointi
- Yhteenveto osaamisen kehittymisestä

Sisältö

- ryhmäyttäminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Kontaktipäivinä vähintään 80% läsnäolo ja oppimistehtävien suorittaminen 100%