Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BU56-3030

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ympäristöteknologian koulutus

Opettaja

  • Jussi Kuusela

Opetusryhmät

  • Verkko- ja lähiluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLTIENTEC23KM
    Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti

Pienryhmät

  • Verkko- ja lähiluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi alkaa tiuistaina 10.1.2023 klo 13:30-15:30.
Muut opetuskerrat lukujärjestyksen mukaisesti. Lähipäivä torstaina 12.1. klo 14-15:30.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettaja koostaa materiaalin verkkoalustalle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei sovelleta.

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Materiaalit ja tehtävät Moodle-ympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa n. 27 työtuntia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä aikaisempia opintoja.

Arviointimenetelmät

Ammatillinnen kasvu on opintokokonaisuus, joka arvioidaan hyvksytty/hylätty-asteikolla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita annettuja tehtäviä tai ne eivät ole hyväksyttyjä arvioinnissa.

Arviointiasteikko 1-5 ei ole tässä opintojaksossa käytössä.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Annetut tehtävät palautettu ja henkilökohtainen tutor-keskustelu käyty.