Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BU35-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Sampo Kokkonen

Ryhmät

  • LLPRLII20SM
    Liiketalouden koulutus 20S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Arviointiasteikko

1-5