Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BU35-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

30 - 60

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Kaisa Liukko

Opetusryhmät

  • Tutortunti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRLII20SV
    Liiketalouden koulutus 20SV Lappeenranta

Pienryhmät

  • Tutortunti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelija
-tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
-osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
-tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
-hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
-antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistuu näin koulutuksen kehittämiseen

Oppimisympäristö

Moodle

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 ja Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.Arvioi ja kehittää omaa oppimistaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

• Analysoi omaan alaansa liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.
• Arvioi oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita.
• Käyttää ammattikäsitteitä ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa.
• Arvioi koulutustaan ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen