Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BU35-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Tarja Palosaari

Ryhmät

  • LLTILII20SH1
    Liiketalouden koulutus 20S 1 Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus: yksilö- ja ryhmäohjaustapaamiset.
Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja/tai tiimitehtävinä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivulla oleva materiaali

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset vierailijaluennoitsijat

Oppimisympäristö

Luokkatila, Peppi, Moodle, Zoom, Teams, O365

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisältö:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

-opiskelija osallistuu aktiivisesti
-opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti