Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 2 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BU34-3041

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Sirpa Varajärvi

Opetusryhmät

  • Koko ryhmän AK-tunnit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLTILII22K
    Liiketalouden koulutus 22K Lahti

Pienryhmät

  • Koko ryhmän AK-tunnit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tuutoropettajien kanssa, henkilökohtaiset HOPS-keskustelut. Opiskelija seuraa omia opintoja Pepissä ja suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia.

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 2. lukuvuoden aikana keväällä ja syksyllä 2023.

Oppimisympäristö

Zoom, Moodle, kampus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut opiskelijoiden antamasta palautteesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Ammatillinen kasvu 1.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.