Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 2 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BU34-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Kaisa Liukko

Opetusryhmät

  • Tuutortunti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRLII21SV
    Liiketalouden koulutus 21SV Lappeenranta

Pienryhmät

  • Tuutortunti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson oppimistehtävät tehdään yksilö- ja ryhmätyönä.

1. Laatii suunnitelman omista opinnoistaan ja käy suunnitelman läpi henkilökohtaisessa HOPS-keskustelussa.
2. Koko ryhmän ammatillisen kasvun tapaamiset tuutoropettajien kanssa

Opiskelija
- seuraa omia opintoja (Peppi)
- suunnittelee omaa ammatillista suuntautumistaan osana HOPSia
- tutustuu opinnäytetyöprosessiin

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 2 opintojakso toteutuu 2. lukuvuoden aikana syksyllä 2022 ja keväällä 2023.

Oppimisympäristö

Teams, Zoom, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopisteen laajuus on 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opiskelija osaa
- seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
- syventää omaa osaamistaan
- kehittää omia oppimisen valmiuksia
- edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti
- arvioida koulutusta, palveluita ja kehittää koulutusta

Sisällöt:
- opiskelijan vastuu seurata omia opintoja (Peppi)
- HOPS
- osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työelämä osana opintoja, mm. LAB Duuni, hankkeet)
- palautekeskustelut opiskelijoiden antamasta palautteesta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Ammatillinen kasvu 1.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.