Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 2 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BU34-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Tarja Muikku

Ryhmät

  • LLPRLII21SL
    Liiketalouden koulutus 21S, laskentatoimi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää:
• opiskelijan vastuu seurata omia opintoja Pepissä (ilmoittautumiset, suoritusmerkinnät, opintojen ajoittuminen)
• HOPS -keskustelu ja oman HOPS:n pitäminen ajan tasalla
• osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työn opinnollistaminen, työelämäläheiset projektit, hankkeet ym.)
• tutor-tunnit ja uraohjaus
• palautekeskustelut

Ajoitus ja läsnäolo

HOPS- keskustelut ja tutortunnit sovitaan tutoropettajien kanssa.

Oppimisympäristö

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
• osaa arvioida omaa kehittymistä, valintoja sekä tavoitteiden asettamista tulevaisuuden työelämän kannalta
• osaa syventää ja täydentää omaa osaamistaan
• osaa seurata omien opintojen etenemistä sähköisissä järjestelmissä
• tietää kansainvälistymisen ja työharjoittelun mahdollisuudet
• edistää omaa osaamisidentiteettiään urasuunnitelman mukaisesti ja osaa käyttää opinto- ja urapalveluja
• osaa arvioida palveluita ja kehittää koulutusta
• aloittaa opinnäytetyöprosessin
• pyrkii aktiivisesti verkostoitumaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

• Opiskelijan vastuu seurata omia opintoja Pepissä (ilmoittautumiset, suoritusmerkinnät, opintojen ajoittuminen)
• HOPS -keskustelu ja oman HOPS:n pitäminen ajan tasalla
• osaamisen kehittämisen vaihtoehdot urasuunnitelman mukaisesti (opintojen tarjonta, työn opinnollistaminen, työelämäläheiset projektit, hankkeet ym.)
• tutor-tunnit ja uraohjaus
• palautekeskustelut

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Ammatillinen kasvu 1

Arviointimenetelmät

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan:
HOPS keskustelu käytynä,
osallistuminen tutortunneille tai tallenteen katsominen,
palautteen antaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty