Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BU33-3053

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Ville Lehto

Ryhmät

  • LLPRLII22SM
    Liiketalouden koulutus 22S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osat
1. Orientaatiopäiviin osallistuminen (läsnäolovelvollisuus)
2. HOPS-keskustelu
3. Osallistuminen opintoja koskevaan perehdytykseen (infot, tapahtumat, tutortunnit, ryhmätapaamiset)
4. Dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua oppimispäiväkirjassa

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Tradenomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Lab@avain

Arviointimenetelmät

Ammatillisen kasvun tehtävä 1:
Oppimispäiväkirja ”Oman osaamisen tunnistaminen, omat odotukset ja osaamistavoitteet tradenomin kompetensseihin ja tulevaisuuden osaamiseen”

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.