Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BU33-3050

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Kari Hämeenaho

Opetusryhmät

  • tutor tunnit (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRLII22SJ
    Liiketalouden koulutus 22S, juridiikka, Lappeenranta

Pienryhmät

  • tutor tunnit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osat
1. Orientaatiopäiviin osallistuminen (läsnäolovelvollisuus)
2. HOPS-keskustelu
3. Osallistuminen opintoja koskevaan perehdytykseen (infot, tapahtumat, tutortunnit, ryhmätapaamiset)
4. Dokumentoi säännöllisesti omaa ammatillista kasvua oppimispäiväkirjassa

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää rauhallista tilaa, toimivaa verkkoyhteyttä, tietokonetta (tabletti tai puhelin ei sovi), webbikameraa ja mikrofonilliset kuulokkeet (headset).

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Kupias, P. & Peltola, R. 2019. Oppiminen työssä.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Tradenomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Lab@avain

Arviointimenetelmät

Ammatillisen kasvun tehtävä 1:
Oppimispäiväkirja ”Oman osaamisen tunnistaminen, omat odotukset ja osaamistavoitteet tradenomin kompetensseihin ja tulevaisuuden osaamiseen”

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.