Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BU33-3049

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 40

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Tarja Muikku

Opetusryhmät

  • Tutortunti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLPRLII22SV
    Liiketalouden koulutus 22SV Lappeenranta

Pienryhmät

  • Tutortunti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osat
1. Orientaatiopäiviin osallistuminen (läsnäolovelvollisuus)
2. HOPS-keskustelu
3. Osallistuminen opintoja koskevaan perehdytykseen (infot ja tutortunnit)
4. Keväällä 23 oppimispäiväkirja tai vastaava

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää rauhallista tilaa, toimivaa verkkoyhteyttä, tietokonetta (tabletti tai puhelin ei sovi), webbikameraa ja mikrofonilliset kuulokkeet (headset).

Ajoitus ja läsnäolo

Ammatillinen kasvu 1 opintojakso toteutuu ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Oppimisympäristö

Moodle ja O365-työkalut sekä Zoom ja Teams verkkokokous- ja etäopetuspalvelu sekä muut virtuaaliset työkalut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisältö

Tradenomi AMK osaaminen (kompetenssit), oma osaaminen: omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, ammatillinen kasvu, opiskelu ja oppimisympäristöt korkeakoulussa, tiimityötaidot, digitaidot

Tavoitteet
Opiskelija osaa
tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja näiden kehittäistarpeita
laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
toimia LAB AMK:n oppimisympäristöissä
antaa palautetta palveluista ja osallistua koulutuksen kehittämiseen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Lab@avain

Arviointimenetelmät

Opiskelija on osallistunut ja tehnyt vaaditut tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot.