Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BT90-3038

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Lahtio
 • Outi Pöyhönen
 • Tuula Hämäläinen
 • Katri Angelin

Opetusryhmät

 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkotapaamiset.
Sisältöteemoihin liittyvää opiskelua ja reflektointia yksilöllisesti ja pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus tammi-toukokuu.
Opintojakson suoritus tapahtuu länsäolon, oppimistehtävien ja tunneille valmistautumisen kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali linkitetään Moodleen.

Työelämäyhteistyö

Erilaiset vaihtoehdot työelämään tutustumiseksi.
Esimerkiksi alumnien haastattelu ja mahdollisesti työhön tutustuminen zoomin välityksellä.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.
Oppimistehtävät hyväksytysti suoritettuna.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- oman oppimisen taitojen kehittäminen edelleen
- palautekeskustelut
- alumni- ja työelämävierailuja
- vuorovaikutustaitojen, palautteenantotaitojen ja itsearviointitaitojen vahvistaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opiskeluun eikä osoita valmiuksia suunnitella toisenlaista suoritustapaa yhdessä opettajan kanssa.
Opiskelija ei ole tehnyt oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija on aloittanut itsensä kanssa keskustelun siitä, millainen fysioterapeutti hänestä on tulossa ja minkälaista osaamista hän tavoittelee.
Opiskelijan toiminnasta on havaittavissa vuorovaikutuksellinen ja tavoitteellinen ryhmätoiminta.
Opiskelija tiedostaa omat oppimisen keinonsa ja miten osaa soveltaa niitä fysioterapian opinnoissa.
Kirjallinen oppimistehtävä on tehty hyväksytysti.