Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BT90-3029

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

  • Pia Halonen

Opetusryhmät

  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • HLPREH20S
    Ensihoitajakoulutus 20S Lappeenranta

Pienryhmät

  • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkossa (Zoom tai Teams).

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksolla on 100 % läsnäolovelvoite koskien kontaktiopetus (INFO ja opintojakson yhteenveto).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintomateriaali jaetaan / ilmoitetaan opintojaksolla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisuuksien mukaan sisältyä työelämän asiantuntijoiden puheenvuoroja (ammattiliitot).

Uusintamahdollisuudet

Uusintakäytännöistä sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutuu verkossa (Zoom tai Teams).
DigiCampus
Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä
Luennot: 2+2+2= 6 h
1. luento Tehy-info valmistuville
2.luento Eksoten rekryn info valmistuville

Tehtävät: 21 h
.Hopsiin valmistautuminen (suoritusten tarkastus ennakkoon)
.Opiskelusuunnitelma viimeiselle lukaudelle (Peppi), että valmistuminen toteutuu
.Varaa hops-keskusteluun (pakollinen)

Sisältö

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Opiskelija osaa

• markkinoida omaa osaamistaan työnhakutilanteissa
• syventää osaamisidentiteettiään osana jatkuvaa oppimista
• hahmottaa omia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita
• arvioida palveluita ja kehittää koulutusta

Ammatillinen kasvu 3 (1 op) sisällöt:
- yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180op)- kokeen suorittaminen
- valmistumisvaiheen HOPS keskustelu (ns. loppukeskustelu) tutoropettajan kanssa
- jatkuvan oppimisen vaihtoehdot
- palautekeskustelut

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ammatillinen kasvu 1 ja 2

Arviointimenetelmät

Tehtävät
Läsnäolo kontaktitunneilla

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY

Opiskelija palauttaa annetut tehtävät sovittujen aikataulujen mukaisesti. Tehtävät on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Esseevastaukset muodostavat ehjän kokonaisuuden. Vastauksissa annettua tehtävää on pohdittu laajasti ja monipuolisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen.

HYLÄTTY

Opiskelija ei palauta annettuja tehtäviä sovittuihin aikatuluihin mennessä. Tehtävät eivät täytä annettuja ohjeita. Esseevastukset ovat hyvin pintapuolisia. Opiskelija ei ole läsnä kontaktiopetuksessa länäolovelvoitteen mukaisesti.