Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BT90-3026

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 25.11.2022

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Lahtio
 • Outi Pöyhönen
 • Tuula Hämäläinen
 • Katri Kämäräinen

Ryhmät

 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa niitä huomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Zoom-tapaamiset ja itsenäistä sekä pienryhmissä tehtävää opiskelua.
Sisältöihin liittyen pohdintaa yksilöllisesti ja pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus elokuu-joulukuu.
Opintojakson suoritus tapahtuu länsäolon, oppimistehtävien ja tunneille valmistautumisen kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali linkitetään Moodleen.

Työelämäyhteistyö

Erilaiset vaihtoehdot työelämään tutustumiseksi.
Esimerkiksi alumnien haastattelu ja mahdollisesti työhön tutustuminen zoomin välityksellä.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.
Oppimistehtävät hyväksytysti suoritettuna.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- oman oppimisen taitojen kehittäminen edelleen
- palautekeskustelut
- alumni- ja työelämävierailuja
- vuorovaikutustaitojen, palautteenantotaitojen ja itsearviointitaitojen vahvistaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opiskeluun eikä osoita valmiuksia suunnitella toisenlaista suoritustapaa yhdessä opettajan kanssa.
Opiskelija ei ole tehnyt oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija on aloittanut itsensä kanssa keskustelun siitä, millainen fysioterapeutti hänestä on tulossa ja minkälaista osaamista hän tavoittelee.
Opiskelijan toiminnasta on havaittavissa vuorovaikutuksellinen ja tavoitteellinen ryhmätoiminta.
Opiskelija tiedostaa omat oppimisen keinonsa ja miten osaa soveltaa niitä fysioterapian opinnoissa.