Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BT88-3076

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 06.03.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Lahtio
 • Outi Pöyhönen
 • Tuula Hämäläinen
 • Katri Angelin

Ryhmät

 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso alkaa kotikampuksilla ja jatkuu verkko- ja kampustapaamisilla.
Opintojakso sisältää itsenäistä sekä pienryhmissä tehtävää opiskelua.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus tammi-maaliskuu.
Opintojakson suoritus tapahtuu läsnäolon ja tunneille valmistautumisen kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali linkitetään Moodleen.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Oppimisympäristö

Moodle-oppimisalusta
Lappeenrannan ja Lahden kampus sekä verkkokampus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- Ryhmäytyminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- Palautekeskustelut, palautteenantojärjestelmään tutustuminen
- Harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)
- Orientaatioinfot

Arviointimenetelmät

Opiskelija valmistautuu ja osallistuu oppimistapahtumiin.
Toimii ryhmässään aktiivisesti.
Osallisuminen HOPS-keskusteluun.
Reflektiokirjoitus Ammatillinen kasvu 1 ja 2 -opintojaksojen sisältöön liittyen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut oppimistapahtumiin.
Opiskelijan toiminta on omaa ryhmää tukevaa.
Opiskelija on osallistunut HOPS-keskusteluun ja sisäistänyt opintosuunnittelun periaatteet.
Opiskelija ymmärtää palautteenantamisen merkityksen ja antaa palautetta.