Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BT88-3061

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 07.10.2022

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 90

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Lahtio
 • Outi Pöyhönen
 • Tuula Hämäläinen
 • Katri Kämäräinen

Opetusryhmät

 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info LPR (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info LTI (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento
 • Info LPR
 • Info LTI
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso alkaa kotikampuksilla ja jatkuu verkkotapaamisilla.
Opintojakso sisältää itsenäistä sekä pienryhmissä tehtävää opiskelua.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus elokuu-lokakuu.
Opintojakson suoritus tapahtuu läsnäolon ja tunneille valmistautumisen kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali linkitetään Moodleen.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Oppimisympäristö

Moodle-oppimisalusta
Lappeenrannan ja Lahden kampus sekä verkkokampus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

- Ryhmäytyminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- Palautekeskustelut, palautteenantojärjestelmään tutustuminen
- Harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)
- Orientaatioinfot

Arviointimenetelmät

Opiskelija valmistautuu ja osallistuu oppimistapahtumiin.
Toimii ryhmässään aktiivisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut oppimistapahtumiin.
Opiskelijan toiminta on omaa ryhmää tukevaa.
Opiskelija on osallistunut HOPS-keskusteluun ja sisäistänyt opintosuunnittelun periaatteet.
Opiskelija ymmärtää palautteenantamisen merkityksen ja antaa palautetta.