Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Toteutuksen tunnus: AY00BT88-3053

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

  • Lappeenrannan kampus
  • Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

  • Pia Halonen

Opetusryhmät

  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • HLPREH22SM
    Ensihoitajakoulutus 22SM Lappeenranta

Pienryhmät

  • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä
- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkossa (Teams, ZOOM)

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksolla on 100 % läsnäolovelvoite.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarvittava opintomateriaali jaetaan opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolle ei voi hakea e-ahot:a aiempaan suoritukseen perustuen.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisuuksien mukaan sisältyä työelämän asiantuntijoiden puheenvuoroja.

Uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuudesta ja sen käytännnöistä sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö.
Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä
Kontaktiopetus 2hX5=10h, jaettuna 1kerta/kk
Tehtävät: 15h

Sisältö

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Opiskelija osaa

• toimia LAB-amk:n sähköisissä järjestelmissä
• tunnistaa omaa osaamistaan, omia vahvuuksia ja sen kehittämistarpeita
• laatia oman henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman
• antaa palautetta palveluista ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen

Ammatillinen kasvu 1 (1 op) sisällöt:
- ryhmäytyminen
- HOPS, AHOT (oma osaaminen, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet - SWOT)
- palautekeskustelut
- harjoittelujen orientaatio, työelämäläheisyys opinnoissa (LAB duuni)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

ei vaadita edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Tehtävät
Läsnäolo kontaktiopetuksessa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY

Opiskelija palauttaa annetut tehtävät sovittujen aikataulujen mukaisesti. Tehtävät on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Esseevastaukset muodostavat ehjän kokonaisuuden. Vastauksissa annettua tehtävää on pohdittu laajasti ja monipuolisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen.

HYLÄTTY

Opiskelija ei palauta annettuja tehtäviä sovittuihin aikatuluihin mennessä. Tehtävät eivät täytä annettuja ohjeita. Esseevastukset ovat hyvin pintapuolisia. Opiskelija ei ole läsnä kontaktiopetuksessa länäolovelvoitteen mukaisesti.
Englanniksi

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

HYVÄKSYTTY

Opiskelija palauttaa annetut tehtävät sovittujen aikataulujen mukaisesti. Tehtävät on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Esseevastaukset muodostavat ehjän kokonaisuuden. Vastauksissa annettua tehtävää on pohdittu laajasti ja monipuolisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen.

HYLÄTTY

Opiskelija ei palauta annettuja tehtäviä sovittuihin aikatuluihin mennessä. Tehtävät eivät täytä annettuja ohjeita. Esseevastukset ovat hyvin pintapuolisia. Opiskelija ei ole läsnä kontaktiopetuksessa länäolovelvoitteen mukaisesti.