Siirry suoraan sisältöön

Sähkötekniikan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CU99-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 31.07.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Konetekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

 • Saku Syngelmä

Ryhmät

 • TLPRSAT23KM
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta
 • TLTIKONE22S
  Konetekniikan koulutus 22S Lahti
 • LABKES23KH
  Kesäopinnot 2023 (AMK)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sähkötekniikan perussuureet ja niiden keskinäiset yhteydet
- ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä
- selittää kolmivaihejärjestelmän toimintaperiaatteen ja tehon kolmivaihejärjestelmässä
- kuvata sähkötekniikan keskeisimpiä sovelluksia

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus perustuu opiskelijan omaehtoiseen etenemiseen verkkoympäristössä. Toteutukselle ei ole erikseen ajoitettu opetustunteja eikä varsinaista vastuuopettajaa

Ajoitus ja läsnäolo

Tutkinto-opiskelijat suorittavat toteutuksen ennaakkoon ilmoitetun lukukauden aikana itselleen soveltuvaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali on verkko-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahotointi, osaamisen tunnistaminen, työn opinnollistaminen. Keskustele mahdollisuuksista tutoropettajasi kanssa

Uusintamahdollisuudet

Toteutus suoritetaan verkkoympäristössä loppuun

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö

Sisältö

Osaamistavoitteiden mukainen

Arviointimenetelmät

Opiskelijan tulee ensiksi suorittaa kurssin teoriaosio, ja sen jälkeen toteutus arvioidaan verkkoympäristössä palautettavan kokeen pohjalta.

50-60% oikein: 1
60-70% oikein: 2
70-80% oikein: 3
80-90% oikein: 4
90-100% oikein: 5

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija saa kokeen tehtävistä alle 50% oikein