Siirry suoraan sisältöön

Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus (2 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CT63-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Petteri Valtonen

Ryhmät

  • TLPRSAT23KM
    Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa sähkön vaarat
- tietää roolit ja vastuut sähkötöissä
- suorittaa SFS6002-tutkinnon

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutus on kolmiosainen
SFS6002 sähkötyöturvallisuus kortti
Työturvallisuus kortti
EA-1 ensiapu, sisältöen sähköisen ensiavun

Ajoitus ja läsnäolo

Korttikoulutukset lähiopiskeluna kortttikouluttajan osoittamaassa tilassa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos joku koulutus voimassa LAB opiskeluajan loppuun asi, sillä saa ko kortikoulutuksesta vapautuksen.

Työelämäyhteistyö

ei ole

Uusintamahdollisuudet

Jos korttien tentitä hylätty arvosana, ko kortin opiskelija uusii omatoimiesti & omakustanteisesti. Vaikka jossakin maksullisessa verkkokoulutuksessa. Kun kurssista saatu kortti, sähköpostilla siitä kuva Petteri Valtoselle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1PV SFS6002 sähkötyöturvallisuus kortti
1PV Työturvallisuus kortti
2PV EA-1 ensiapu, sisältöen sähköisen ensiavun

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Kurssin pitäjä pitää lopuksi kullekin omalle koulutukselleen kokeen hyväksytty/hylätty periaatteella