Siirry suoraan sisältöön

Sähköiset piirit (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CT55-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Risto Tiainen

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLPRSAT23KM
    Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus 23KM Lappeenranta

Pienryhmät

  • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä
- käyttää osoitinlaskentaa
- kuvata keskeisimpien puolijohdekomponenttien ominaisuudet ja käyttökohteita
- käyttää aiheeseen liittyvää simulaatio-ohjelmistoa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, palautettavat harjoitustehtävät ja harjoitustyö.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa. Opintojakson verkkosivuilla jaettava materiaali.

Oppimisympäristö

Verkkoluennot (Zoom)

Arviointimenetelmät

Palautettavat harjoitustehtävät ja harjoitustyö.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Jäljempänä kuvatun osaamisen taso 1 ei toteudu.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia tasa- ja vaihtosähköpiirejä käsin laskien osoitinlaskentaa hyödyntäen ja simulaatio-ohjelmistoa käyttäen. Opiskelija osaa kuvata keskeisten puolijohdekomponenttien ominaisuudet. Opiskelija palauttaa harjoitustyön hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa ratkaista perustasoa monimutkaisempia tasa- ja vaihtosähköpiirejä. Opiskelija osaa kuvata keskeisten puolijohdekomponenttien sovelluksia ja ymmärtää näiden toimintaperiaatteet. Opiskelija palauttaa harjoitustyön hyväksytysti aikataulun mukaisesti. Opiskelija saa vähintään 50 % palautettavien harjoitustehtävien maksimipisteistä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa kurssilla opittuja asioita monipuolisesti. Opiskelija palauttaa harjoitustyön hyväksytysti aikataulun mukaisesti. Opiskelija saa vähintään 80 % palautettavien harjoitustehtävien maksimipisteistä.