Siirry suoraan sisältöön

Elinkaarilaskenta (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CP53-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Ympäristöteknologian koulutus

Opettaja

  • Sakari Autio

Opetusryhmät

  • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLTIENTEC22KM
    Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

  • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tuotteiden elinkaaren vaiheet sekä ja niihin liittyviä ympäristötekijöitä
- tunnistaa yleisesti käytettyjä elinkaarimenetelmiä ja niiden käyttökohteita
- tehdä elinkaarianalyysin valitulle tuotteelle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tavoitteet: Opiskelija osaa:
- kuvata tuotteiden elinkaaren vaiheet sekä ja niihin liittyviä ympäristötekijöitä
- tunnistaa yleisesti käytettyjä elinkaarimenetelmiä ja niiden käyttökohteita
- tehdä elinkaarianalyysin valitulle tuotteelle

Kurssi koostuu verkkoluennoista, tehtävistä ja tentistä. Elinkaarilaskennan ohella tutustutaan hiilijalanjäljen laskentaan. Kurssilla käytetään Gabi-ohjelmistoa.

Ajoitus ja läsnäolo

Kevät 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Määritellään kurssin kuluessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Täydentävät suoritukset ja uusintatentti on mahdollista tehdä toukokuun 2023 kuluessa.

Oppimisympäristö

Kurssi toteutetaan verkossa Moodle oppimisympäristössä.

Arviointimenetelmät

Kurssin arviointi perustuu tehtävien ja tentin suoritukseen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Puuttuvat tai puutteelliset tehtäväpalautukset ja/tai tentti.