Siirry suoraan sisältöön

Paikkatieto ja digitalisaation hyödyntäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CP52-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu

Opettaja

 • Juha Poskela
 • Sakari Autio

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLTIYKS22S
  Yhdyskuntasuunnittelun koulutus 22S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa digitalisaation ja teollisuus 4.0 vaikutukset ja mahdollisuudet ympäristöalalla
- tietää koneoppimisen ja ohjelmoinnin pääperiaatteet
- tunnistaa digitalisaation riskit ja ymmärtää kyberturvallisuuden merkityksen
- käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmaa (tai vastaavaa)
- hyödyntää erilaisia ympäristöalan tietokantoja, analysoida ja visualisoida niistä saatavaa dataa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa:
- tunnistaa digitalisaation ja teollisuus 4.0 vaikutukset ja mahdollisuudet ympäristöalalla
- tietää koneoppimisen ja ohjelmoinnin pääperiaatteet
- tunnistaa digitalisaation riskit ja ymmärtää kyberturvallisuuden merkityksen
- käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmaa (tai vastaavaa)
- hyödyntää erilaisia ympäristöalan tietokantoja, analysoida ja visualisoida niistä saatavaa dataa

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin paikkatieto-osuus (3 op): Verkkototeutus ja läsnäolo tarpeen mukaan, Kurssi etenee tehtäväohjeita noudattaen, lopussa oman paikkatietoprojektin esittely.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Määritellään opintojakson aikana. Verkkokurssiaineisto ja luennot

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kevätlukukausi.

Työelämäyhteistyö

Paikkatieto-osuus: mahdolliset työelämälähtöiset paikkatietoprojektit

Uusintamahdollisuudet

Tehtävien ja tentin täydennys ja uusintamahdollisuus on toukokuussa.

Oppimisympäristö

Moodle

Arviointimenetelmät

Paikkatieto-osuuden (3 op) arviointi perustuu kurssitehtäviin, itsenäiseen projektiin ja tenttiin

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Paikkatieto-osuus: Tehtävät, projekti ja tentti tekemättä tai palautettu puutteellisena.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Paikkatieto-osuus: Tuntitehtävät palautettu osittain, tentin läpäisy arvosanalla 1-2

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Paikkatieto-osuus: Hyvät palautukset tuntitehtävistä ja projektista, tentin arvosana 4-5.