Siirry suoraan sisältöön

Tietokoneavusteinen suunnittelu ja mallintaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CP51-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ympäristöteknologian koulutus

Opettaja

  • Topi Huhtanen

Opetusryhmät

  • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLTIENTEC22KM
    Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

  • Harjoitukset
  • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa tietokoneavusteisen suunnittelun mahdollisuudet
- tietää cad piirtämisen perusteet ja laatia yksinkertaisia piirroksia
- kuvata rakennetun ympäristön 3 D-mallinnuksen ja tietomallinnuksen pääperiaatteet
- tunnistaa erilaisten mallinnusmenetelmien soveltamismahdollisuuksia ympäristöalalla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Etäluennot ja lähiopetus harjoitukset.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetuskerrat 20.01. ja 10.03. Etäluennot 19.01., 10.02. ja 20.04.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaali tulee moodleen.

Oppimisympäristö

ATK-luokka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitustöiden tekeminen pääsääntöisesti omatoimisesti omalla ajalla.

Sisältö

Piirustusmerkinnät, AutoCad-ohjelman peruskäyttö ja ArchiCad-ohjelmalla mallintaminen.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt hyväksytysti läpi. Arvostellaan asteikolla 1 - 5. Lyhyt tentti. Arvostellaan 1 - 5. Harjoitustöiden ja tentin painoitettu keskiarvo on kurssin arvosana. Painotus työn laajuuden ja vaativuuden mukaan.

Arviointiasteikko

1-5